Wspieramy instytucje, firmy oraz osoby w ich dążeniu do wewnętrznego wzmocnienia oraz poprawy relacji z otoczeniem.

Zarządzanie

Utarty slogan mówi, że zarządzanie to "powodowanie żeby przedsiębiorstwo efektywnie i terminowo realizowało swoje cele strategiczne". Praktyka pokazuje jednak, że wiele organizacji ma z tym sporo kłopotu. Często np. w większym stopniu skupiamy się na przeciwdziałaniu konkurencji niż na na pełnym wykorzystaniu własnego potencjału.

Marketing

Słyszymy często, że rynek jest procesem wymiany informacji oraz decyzji kupna i sprzedaży. Szukamy więc szans na świadome uczestniczenie w tym procesie - na skutecznie funkcjonowanie na rynku. Marketing jest szukaniem i oceną takich szans rynkowych. Jest też wyborem właściwych działań, tym skuteczniejszym im solidniejsze ma podstawy.

Zagadnienia społeczne

Zagadnienia społeczne obejmują szerokie spektrum szkoleń z zakresu osobistego rozwoju: pomagają w budowaniu poczucia własnej wartości, uświadamianiu sobie swoich mocnych stron, pomagają poprawiać relacje z innymi, poszerzają umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

O nas

Specjalizujemy się w działalności doradczej i szkoleniowej oraz w realizacji projektów. Od połowy 1999 roku uczestniczymy w przedsięwzięciach promujących wiedzę i umiejętności. Działamy w otoczeniu firm komercyjnych, instytucji publicznych oraz organizacji typu non-profit. Jesteśmy także ich partnerem w przygotowywaniu oraz realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Nasi eksperci

Nasz zespół trenerów i konsultantów to ludzie wszechstronnie uzdolnieni. Ich pasją jest uczenie się, stałe pogłębianie posiadanej wiedzy, zdobywanie nowych doświadczeń. Lubią też dzielić się swoją wiedzą - robią to w sposób ciekawy, często niekonwencjonalny. Działają zespołowo, zawsze dążą do wytyczonego celu. Są pogodni, życzliwi, dowcipni.

Szkolenia, doradztwo, wydarzenia

W każdym z trzech obszarów oferujemy szkolenia prowadzone według naszych standardowych programów a także według programów stworzonych na specjalne życzenie klientów. Proponujemy też uzupełnienie szkoleń sesjami doradczymi, pomagającymi wdrożyć w przedsiębiorstwie zdobytą wiedzę. Organizujemy też konferencje, seminaria, spotkania.